De Fysio Thuis

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Bij het ouder worden is vaak ook meer zorg aan huis nodig. Tegenwoordig is er gelukkig veel mogelijk: maaltijdbezorging en hulp in de huishouding. Maar ook thuiszorg voor wassen en aankleden of wijkverpleging voor het verzorgen van wonden, zwachtelen en medicatie.

Ook behandelaren vervullen een belangrijke rol binnen dit zogenaamde ‘zorgteam rondom de client’. Zo is er ook fysiotherapie aan huis. Bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks in staat zijn naar de praktijk te komen of waarbij het nodig is om de thuissituatie te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan: ‘kwetsbare ouderen’, ‘chronische zieken’ of ‘terminale patiënten’. De Fysio Thuis is een kleinschalige praktijk, waarbij persoonsgerichte zorg en kwaliteit de belangrijkste pijlers zijn.

Therapie aan huis

De Fysio Thuis kijkt niet alleen naar een specifieke klacht voor de fysiotherapeut, maar heeft een veel bredere kijk op de situatie. Zo wordt er gekeken naar hoe de patiënt zich beweegt in eigen huis, maar ook hoe de patiënt handelt in bepaalde situaties. Is het veilig genoeg? Zijn er valrisico’s? Zijn er andere disciplines nodig? Een ergotherapeut (voor aanpassingen in huis of cognitieve training), een logopedist voor het slikken of thuiszorg om zelfzorg uit handen te nemen? De Fysio Thuis heeft goede contacten in de wijk en werkt (zo nodig) graag samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Therapie in de praktijk; Fysio-Pilates

In mijn praktijk in Capelle aan den IJssel, werk ik uitsluitend op afspraak. Naast mijn opleiding tot fysiotherapeut, ben ik ook gediplomeerd Klassiek Pilates docente. Pilates traint het lichaam als geheel en brengt deze in balans. Er is veel aandacht voor houding, heel specifieke spierkrachttraining en mobiliteit, waarbij ‘precisie’ vaak het verschil maakt. Een holistische benadering, zogezegd.